метаболитна скорост

Източник: http://nutritionbyerin.com/

След като научихме как се намаляват, задържат и покачват килограми, е добре да разберем как да изчислим ОМС и АМС. Припомням, че ОМС е съкращение от основна метаболитна скорост, а АМС – от активна метаболитна скорост. В интернет има много калкулатори, които да ви помогнат в изчислението. Ако обаче в някакъв момент ви спре нетът или токът, а много спешно искате да си изчислите метаболитните скорости, можете да си запишете популярните и лесни за ползване уравнения на Харис-Бенедикт:

Изчисляване на ОМС – основна метаболитна скорост

Ако сте жена:

655 + (9,6 х теглото в килограми) + (1,8 х височината в сантиметри) – (4,7 х възрастта в години)

Ако сте мъж:

66 + (13,7 х теглото в килограми) + (5 х височината в сантиметри) – (6,8 х възрастта в години)

Изчисляване на АМС – активна метаболитна скорост

Тук за база използвате вече изчислената си по горните уравнения, съответно за жена и мъж, ОМС. Получения резултат умножавате по един от следните коефициенти, които са съобразени със степента на вашата активност:

Коефициент за много ниска активност: 1,3 – за мъже и жени. Когато активността се свежда до обичайни дейности като готвене, гладене, шофиране, стоене на крака.

Коефициент за ниска активност: 1,3 (жени), 1,6 (мъже). Когато имате малко повече движение през деня, като ходене пеш с 5 км./ч, чистене, грижа за деца, пазаруване, евентуално някой по-лежерен спорт.

Коефициент за умерена аткивност: 1,6 (жени), 1,7 (мъже). Тук вече се включват малко повече спортни активности като колоездене, танци, по-интензивно ходене, плуване.

Коефициент за висока активност: 1,9 (жени), 2,1 (мъже). Това е вашият коефициент, ако редовно практикувате спортове като баскетбол, футбол, бягане, катерене, аеробика, фитнес.

Изчислявате вашата АМС като умножите получения резултат за основната си метаболитна скорост (ОМС) по коефициента, който отговаря на вашата степен на активност. Ако например активността ви е умерена и сте жена, то тогава умножавате вашата ОМС по 1,6, защото 1,6 е коефициентът за умерена ативност при жени.