Зареждане с положителна енергия

Източник: www.youtube.com

Знаем, че е хубаво да сме добре заредени с положителна енергия. Това ни дава жизненост, прави ни по-креативни, мотивирани и продуктивни. Безотказно прогонва умората и мързела. Осъзнаването на всичко това е полезно, и за да стане реално работещо, към него е необходимо да се прибавят действия. По-нататък в статията ще стане дума за някои от тях, с уточнението, че написаното тук не е и няма как да бъде изчерпателно. Винаги търсете допълнителни източници на информация, четете, образовайте се. Да започнем с това, че…

Зареждането на физическото тяло е само част от процеса

Това е така, защото освен физическото, всеки от нас има още поне шест тела, независимо че за мнозина са все още недоловими. Съществува достатъчно литература, където да се запознаете какви са тези тела и техните функции, и все пак вероятно сте чували за ефирно, астрално и ментално тяло. Интуитивното, душевното и духовното тяло също са част от нас. Сборното име на невидимите или фини тела ви е познато като аура или биополе.

Възможно е различните източници да озаглавят телата по различен начин, някои да ги раздробят на още подтела, но основните така или иначе са седем. Седем са и чакрите, наричани още енергийни центрове. Да, точно така – и чакрите, и аурата съществуват наистина. Друг е въпросът, че заради разни съмнителни лелки и чичковци, говорещи купища нелепости по темата с изразително облещен поглед от телевизионния екран, тези понятия извикват скептично отношение. Добрата новина е, че всеки е свободен сам да избира откъде да получава необходимата си информация.

Зареждането с положителна енергия обхваща всички тела

Обичайно, заговори ли за за зареждане с положителна енергия, почти всички имат предвид само физическото тяло. При него поддържането на жизненост става по добре познати начини: приемане на свежа храна, богата на витамини, минерали и други важни микро и макроелементи, редовни движение и спорт, оптимален прием на вода, достатъчно сън. Грижим ли се добре за физическото си тяло, това автоматично се отразява и на останалите. Емоционалното, менталното, душевното и духовното състояние също се подобряват.

Зареждането на фините тела на свой ред подобрява тонуса на физическо ниво. Така както всички органи в тялото ни са свързани в единна система и всеки може пряко или косвено да повлияе на останалите, същата взаимосвързаност е валидна и при енергийното зареждане на телата.

Откъде се зареждаме с положителна енергия

Два основни източника, от които извличаме енергия и за видимите, и за невидимите си телесни структури, са Земята и Космоса. Да, пак съм сериозна, също като за чакрите. Не е нужно да си слагате антена на главата, за да привличате вселенските сигнали. Просто, ако някой още не е разбрал, планетата ни е част от цялото космическо пространство, и е съвсем логично и нормално да е в пряко взаимодействие с него, в цялост, и с отделните му небесни тела, в частност. Ние пък, като част от същата тая планета, също сме в пряко взаимодействие с цялото звездно мироздание и отделните му компоненти. Ако предпочитате – Космосът е едно голямо село и всички сме се хванали на едно хоро.

Как зареждаме фините тела с положителна енергия

След като си припомнихме как се зарежда физическото тяло, е време да насочим вниманието към зареждането с позитивна енергия на фините тела. Няма как да се предоставят подробни инструкции по темата в интернет. Затова и тук давам само общи насоки. Ако искате по-подробно да се запознаете и да преминете към практическо зареждане с положителна енергия, има специални обучения за целта. Само внимавайте на кого се доверявате за свой учител, ментор или както решите да го наричате. При желание, мога да ви препоръчам – спокойно, не себе си, също като вас, съм все още само ученик.

И, все пак, обещаните общи насоки. За да заредите енергийно фините си тела, трябва да заредите чакрите си. Всяка от основните седем чакри отговаря освен на дадена област, органи, жлези от физическото тяло, също и на съответстваща й фина структура. Най-ефективно зареждането на чакрите става с дихателни упражнения, ритмично дишане, съпроводено с визуална представа за привличане към чакрата на цвят, който отговаря на нея.

Това е добре да се случва, докато човек е в състояние на релакс или медитация. Ще рече, докато се е настанил удобно на стол, затворил е очи и доколкото му е възможно, се съсредоточава върху упражнението. Не е задължително да кръстосвате крака в поза лотос или да палите свещи навсякъде из стаята, ако не ви идва отвътре. В крайна сметка, важно е да постигнете добри резултати, педантичното вкопчване в ритуали обикновено има никакъв или отрицателен ефект.

При зареждане с енергия е важно да има ефективна енергийна защита

Прочетете защо ни е необходима ефективна енергийна защита и как можем да си я осигурим.