Благодарност

Има два начина да възприемете света. Единият е да се съсредоточавате предимно върху това, което нямате, да мърморите за всичко, винаги другите или обстоятелствата да са ви виновни. Другият е да оценявате даровете, които получавате всеки ден, колкото и дребни да са на пръв поглед, да акцентирате на онова, което е с вас и до вас, да изпитвате благодарност и към най-малкия жест. Познайте от първия път при кой от двата варианта животът ви се превръща в низ от успехи, здравето ви е верен спътник и с лекота привличате любовта. Едва ли ви е затруднила загадката.

Светът е по-добър за този, който умее да бъде благодарен

За искрена благодарност говорим, различна от произнасянето на думичката, просто защото сте чули някога, някъде, че така се прави. Умението да бъдеш благодарен е житейска философия, изходна точка, от която се изгражда ценностната ви система. Благодарни ли сте, привличате към себе си всякакви блага и сполуката ви следва навред. Светът ви се подрежда според най-желания от вас сценарий.

Който има благодарност, нему ще му се даде

Дори да не сте запознати обстойно с текстовете в Библията, този, поне от обща култура, ви е добре известен:

Който има, нему ще се даде и ще му се преумножи, а който няма, и това, що има, ще му се отнеме. (Мат. 13:12)

И на някои от вас цитираната извадка звучи доста несправедливо, нали? В този й вид това е съвсем естествено. Нещото, което остава скрито обаче е една съществена дума, която, по незнайни засега причини, е пропусната. Хайде сега да я прибавим и да видим какво ще се получи:

Който има благодарност, нему ще се даде и ще му се преумножи, а който няма благодарност, и това, що има, ще му се отнеме. (Мат. 13:12)

Ето, че с тази лека корекцийка справедливостта изведнъж се появи на хоризонта. Остава само новопридобитата информация да се приложи на практика.

Богатството идва при изпитващите благодарност

Научите ли се да изпитвате благодарност за всяко нещо, което имате, виждате, чувате, усещате, научавате, без специално да ви се напомня за това, привличате още блага. Богатството идва при вас във всяка позитивна форма, която можете да си представите. Причината е, че насочвайки вниманието си към съществуващото добро в живота си, вие му давате енергия и по този начин то се разраства. Когато сте щедри на благодарност, тогава са ви пълни и очите, и душата, и ръцете.