Имам идея! А сега такъде?

Имам идея! А сега накъде?