да довършим започнатото

Източник: http://complianceandethics.org/

В началото на всеки нов проект сме силно ентусиазирани. Как обаче можем да се мотивираме да довършим започнатото? Въпросът неизменно се появява още при първата изникнала досадна рутинна подробност. Цялостната реализация на иначе гениалната ни идея вече не изглежда толкова романтично. Осъзнаваме колко много имаме още да учим. На моменти почти сме готови да се откажем, объркани и затрупани от лавината въпроси и затруднения.

Това са нормални етапи, които можем да приемем като своеобразен изпит доколко сме готови да работим за реализирането на целта си. Издържим ли го, успехът ни е сигурен. А за да се мотивираме да довършим започнатото, е необходимо да потърсим отговори на три основни въпроса. Това обръщане към себе си ще ни помогне да разберем къде сме в момента, къде искаме да стигнем и по кой път да го направим. Ето какво да се попитаме, докато сме отделили време само за себе си, напълно спокойни сме и откровени със себе си.

Наистина ли искаме да довършим започнатото?

Първият и задължителен въпрос, който трябва да си зададем, е наистина ли искаме да се занимаваме с това, което се е появило като идея в главата ни. Често се получава така, че допускаме друг да ни внуши своя цел и да ни накара да повярваме, че е наша. Този друг може да бъде човек от семейството, приятел, партньор, както и популярна личност, на която искаме да подражаваме. Стремежът непременно да се харесаме на цялото близко обкръжение, а и на хората извън него, сериозно ще ни отдалечи от успех в каквото и да било начинание.

Въпросът е дали ние действително искаме да довършим започнатото. А един добър начин да го разберем е, като си се представим в бъдещето с вече постигнатия успех. Как виждаме себе си тогава? Какво си казваме? Как се усещаме, какво чувстваме? Изпълва ли ни представата за това, което сме постигнали, с радост или благодарност или по-скоро сме отегчени, безразлични и притеснени? Този тест е хубаво да се прилага не само при стартиране на начинанието, но и винаги, когато ни застигне някакво съмнение дали сме избрали правилния за себе си път.

Защо искаме да довършим започнатото?

Следващият важен въпрос е защо искаме да довършим започнатото? Той отново е свързан с това чие одобрение търсим – това на другите или нашето собствено. Тук е важно да си направите подробно саморазследване, което да ви отведе до висшето намерение, което стои в основата на идеята ви. Ясно е, че ако сте захванали бизнес начинание, една от целите ви е да печелите пари. Следва въпросът за какво планирате да използвате парите и как. Имайте предвид, че ако желанието ви да успеете е продиктувано от това да си купите лъскава кола, на която съседът да завижда, гарантирано сте се провалили, още преди да започнете.

Намерението ви трябва да бъде позитивно, в основата му да има любов към вас самите и към другите. Какво искате да дадете на света със своето начинание, така, че да го превърнете в онази негова подобрена версия, за която мечтаете?

Как си представяме да довършим започнатото?

За да довършим започнатото, е важно да имаме ясен план как ще го направим. Очертаваме малките цели, които трябва да изпълним по пътя към голямата. Даваме си сметка разполагаме ли с нужните ресурси за всяка стъпка и можем ли и как да си набавим липсващите. Основен ресурс, разбира се, е енергията с нейни проявления като време и пари. Времето може да бъде вложено в обучение там, където ни липсват знания и умения. Парите, от своя страна, могат да спестят от времето ни, ако ги инвестираме в хора с нужните компетенции.

Изключително полезно би било тук да включите и позитивна визуална представа как с лекота се справяте с малките крачки към финалния успех. За максимален ефект, добавете и това позитивно утвърждение:

“Моята вътрешна мъдрост винаги ми показва коя е следващата вярна стъпка по пътя към успеха. Разчитам сигналите ѝ, знам как да довърша започнатото и го правя с лекота и радост. Благодарен съм.”