позитивно утвърждение
Вероятността за първи път да чувате за позитивно утвърждение е доста малка. Терминът отдавна се радва на силна популярност. Среща се най-вече в литература за мотивация, позитивно мислене, работа на подсъзнанието. Можете да слушате за него и по време на курсове за личностно развитие. Както и да го видите на фона на красиви пейзажи из фейсбук. Последното не гарантира, че точно позитивно утвърждение сте прочели – често в социалните мрежи се разхождат набедени за мъдрости фрази.

Какво всъщност означава позитивно утвърждение?

Позитивно утвърждение е фраза, диктувана на подсъзнанието, за да програмираме там положително отношение към себе си и различни житейски аспекти. Целта е, с времето, това, което утвърждаваме, да се превърне в непоклатима истина за нас. Започваме да мислим, чувстваме, действаме според новите си положителни убеждения. Фразата е насочена към това, което желаем да постигнем, подобрим, а не към нещата, от които искаме да се отървем.

Как работи позитивното утвърждение?

Откакто сме се родили, подсъзнанието ни записва всичко видяно, чуто, преживяно. Няма значение дали на съзнателно ниво си спомняме огромната база информация, която се съдържа там. Същата тази информация ни програмира да мислим и действаме по определен начин, оформя характера и поведението ни. Въпросното програмиране започва от ранно детство, случва се в семейството, в училище, в офиса, на улицата, навсякъде. Медиите, в своите разновидности, също имат немалък принос.

Подсъзнанието приема всичко за чиста монета. То няма чувство за хумор, изключително доверчиво е. Каквото и да долови, независимо дали казано, помислено от вас, или случайно подхвърлена фраза, му слага печат “истина”. Колкото по-често стига до него дадена фраза, толкова по-дълбоко се вкоренява. Съответно колкото повече му се повтаря позитивно утвърждение, толкова повече то го възприема и затвърждава. Тоест всяко позитивно утвърждение работи предимно на подсъзнателно ниво.

Кога е най-ефективно едно позитивно утвърждение?

Тъй като работи на ниво подсъзнание, логично всяко позитивно утвърждение е най-ефективно, когато бдителността на съзнанието е намалена. Това се случва при някои видове медитация, както и по време на дихателни упражнения. Полусънното състояние, след събуждане и преди заспиване, също е подходящ момент.

Накратко, необходимо ви е спокойствие, при което максимално да ограничите огромния поток от заливащи ви мисли. Повечето, които съзнанието, разумът, ви праща, са на тема как това, което утвърждавате, е нелогично, и колко много работа имате за вършене. Идеята е да намалите звука на тоя бъбривец и спокойно да си диктувате на подсъзнанието, че сте здрави, красиви, богати, успешни и каквото още ви харесва. Иска се постоянство, за да може новата програма да се запише и да започнете да действате според нея. Достатъчно дисциплинирани ли сте в работата си с избрано позитивно утвърждение, добрите резултати идват.