Богатството на словото и как да внимаваме с него

Богатството на словото и как да внимаваме с него

Богатството на словото е това, което прави един език красив и специален. Всяка дума носи в себе си заряд, енергия, вибрация. В момента, в който изговорим или напишем една дума или поредица от думи, прeдаваме не само прякото им значение, придобито с годините на...