Чувство за вина: 4 причини да го разкарате веднага!

Чувство за вина: 4 причини да го разкарате веднага!

Спомнете си случай, в който сте допуснали някаква грешка, спрямо нещо или някого, и след това сте изпитали чувство за вина. Имате поне един такъв в живота. Какво е усещането? Не много приятно, нали? А сега се опитайте да си отговорите за какво ви е притрябвало това...